Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Argentyny w Polsce Acheval de Guillermo (z lewej) wręcza listy uwierzytelniające prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu. Widoczni także od prawej: szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Łepkowski, adiutant prezydenta RP kpt. Stefan Kryński, kierownik Referatu Ogólnego MSZ Paweł Morstin.