Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Anthony Drexel-Biddle (5. z lewej w I rzędzie) w towarzystwie m.in.: prezydenta RP Ignacego Mościckiego (6. z lewej w I rzędzie), ministra spraw zagranicznych Józefa Becka (4. z lewej w I rzędzie), wicepremiera i ministra slarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego (7. z lewej w I rzędzie), ministra komunikacji Juliusza Ulrycha (3. z lewej w I rzędzie), szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karola Romera (2. z lewej w I rzędzie), ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego (2. z prawej w I rzędzie), zastępcy szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Aleksandra Łubieńskiego (1. z prawej w I rzędzie), kierownik Referatu Ogólnego Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Henryka Zaniewskiego (1. z lewej), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP ppłk. Stefana Czerwińskiego (1. z prawej w II rzędzie), szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisława Łepkowskiego (2. z prawej w II rzędzie) oraz kpt. Stefana Kryńskiego (14. z prawej) po ceremonii złożenia listów.