Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych John Cudahy (czwarty z lewej w pierwszym rzędzie) w towarzystwie (w pierwszym rzędzie): prezydenta RP Ignacego Mościckiego (piąty z lewej), premiera RP Janusza Jędrzejewicza (szósty z lewej), ministra poczt i telegrafów Emila Kalińskiego (pierwszy z lewej), ministra przemysłu i handlu Ferdynanda Zarzyckiego (drugi z lewej), ministra spraw zagranicznych Józefa Becka (trzeci z lewej), ministra komunikacji Michała Butkiewicza (siódmy z lewej), szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karola Romera (ósmy z lewej), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk. Jana Głogowskiego (dziewiąty z lewej), adiutanta prezydenta RP por. Władysława Krotkiewskiego (pierwszy z lewej w drugim rzędzie), radcy MSZ Pawła Morstina (drugi z lewej w drugim rzędzie), kpt. Zygmunta Gużewskiego (trzeci z lewej w drugim rzędzie), szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisława Hełczyńskiego (czwarty z lewej w drugim rzędzie) i zastępcy szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnolda Przeździeckiego (piąty z lewej w drugim rzędzie) po złożeniu listów uwierzytelniających prezydentowi RP.