Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Austrii w Polsce Maksymilian Hoffinger (1) w otoczeniu: radcy MSZ Stanisława Sośnickiego (7), szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisława Hełczyńskiego (3), szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karola Romera (2), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk. Jana Głogowskiego (4), sekretarza Poselstwa Austrii w Polsce L. Jordana (5), radcy MSZ Michała Mościckiego (6), kpt. Zygmunta Gużewskiego (w drugim rzędzie pierwszy z lewej) i dowódcy Kompanii Zamkowej mjr. Wiktora Gębalskiego (w drugim rzędzie drugi z lewej) po złożeniu listów uwierzytelniających prezydentowi RP.