Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Iranu w Polsce Mirza Schayesteh (czwarty z lewej) w towarzystwie: zastępcy szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunta Skowrońskiego (pierwszy z lewej), szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisława Świeżawskiego (drugi z lewej), mjr. Zygmunta Gużewskiego (trzeci z lewej), kpt. Józefa Hartmana (piąty z lewej), kierownika Referatu Orderowego MSZ Pawła Morstina (czwarty z prawej), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, gen. Kazimierza Schally (trzeci z prawej), zastępcy szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP mjr. Władysława Krawczyka (drugi z prawej) i kierownika Referatu Orderowego Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Henryka Zaniewskiego (pierwszy z prawej), po złożeniu listów uwierzytelniających prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu.