Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Litwy w Polsce Kazys Skirpa (5. z lewej) w towarzystwie: radcy poselstwa Antoniego Primakisa (2. z prawej), sekretarza poselstwa Jurgisa Kairiuksztisa, szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karola Romera (6. z lewej), zastępcy szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Aleksandra łubieńskiego (3. z lewej), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP ppłk. Stefana Czerwińskiego (1. z lewej), szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisława Łepkowskiego (4. z lewej), kierownika Referatu Ogólnego Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Henryka Zaniewskiego (3. z prawej) oraz adiutantów prezydenta: kpt. Jozefa Hartmana (1. z lewej) i kpt. Stefana Kryńskiego (5. z prawej).