Zofia i Jędrzej Moraczewscy (fot. Edward Trzemeski). Fotografia z 1896 roku.