Zofia i Jędrzej Moraczewscy z dziećmi, Wandą i Adamem (fot. Józef Antoni Kuczyński)