Zofia (pierwsza z prawej) i Jędrzej Moraczewscy z rodziną Kozickich (fot. Aleksander Kübler). Fotografia z początku XX w.