Zofia Moraczewska, fotografia portretowa (lata trzydzieste XX w.)