Fotografia zamieszczona w 1930 roku w publikacji "Cienie", Z. Romanowiczówna, Lwów.