Mapa  Collegium Nobillim w Warszawie opublikowna po 1822 roku. W lewej dolnej i prawej górnej części mapy umieszczono widoki głównych budynków konwiktu, opisanych w legendzie.