Pierwszy z prawej odwrócony profilem - Józef Piłsudski, pierwszy z lewej odwrócony bokiem w mundurze ułana: Stanisław Grzmot-Skotnicki.