Składanie wieńca na symbolicznym grobie legionistów na cmentarzu wojskowym. Widoczni m.in. dyrektor Biura Sejmu W. Dziadosz (1. z lewej), prezes Najwyższej Izby Kontroli gen. w stanie spoczynku Jakub Krzemieński  (4. z lewej).