Członkowie Zarządu Głównego ZPNSP. Siedzą od lewej do prawej: protokolant Wiaczesław Gruszecki, członek zarządu Bronisław Chróścicki, wiceprezes Zygmunt Nowicki, członkini Zarządu Maria Wysznacka, przewodniczący Rady Finansowej Karol Makuch, sekretarz Michał Wawrzynowski, wiceprezes Związku Klementyna Stattlerówna, wiceprezes Związku poseł Julian Smulikowski, sekretarz generalny Roman Tomczak, skarbnik Aleksander Patkowski, członek Zarządu Maurycy Kisielnicki.