Powitanie prezesa Zarządu Głównego gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza na dworcu.