Widoczny m.in. wojewoda śląski Michał Grażyński (stroi po środku, trzyma dłonie w kieszeniach). 

Fotografia udostępniona przez Śląską Bilbiotekę Cyfrową.