Zdjęcie Leona Jarumskiego zrobione w dniach 18-20.08.1932 r.