Ryc. 147 z pracy Henryka Biegeleisena "Ilustrowane dzieje literatury polskiej. T. 1, Literatura średniowieczna. Okres piastowski", wydanej w 1898 roku w Wiedniu (s. 271).