Olejny obraz namalowany przed 1900 rokiem. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.