Ilustracja z książki Władysława Ludwika Anczyca "Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach", wydanej w 1863 roku w Warszawie przez G. Gebethnera i R. Wolffa (tablica między stronami 88 i 89).