Skan z miesięcznika "Problemy" z maja 1964 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.