Fotografia z XIX wieku, opublikowana m.in. w artykule Antoniego Doleczka "Zapomniany zbiór Zygmunta hr. Czarneckiego", zamieszczonym w  "Czasopismie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", Z. 6.