Drzeworyt z publikacji A. Grabowskiego  "Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na Zamku"  z 1835 r. wykonany na podstawie rycin XVI-wiecznych.  WWg ryc. z 16 w. z dzieł J. L. Deciusza i J. Bielskiegog ryc. z 16 w. z dzieł J. L. Deciusza i J. Bielskiego