Ilustracja ze  zbioru grafik Artura Grottgera, które znajdowały się w posiadaniu Wandy Młodnickiej, sfotografowanych i  w opracowaniu Edwarda Trzemeskiego. Publikacja wydana przed 1880 roku we Lwowie przez  F. H. Richtera.