Ryc. Jana Zienkiewicza z publikacji I. Czartoryskiej  "Pielgrzym w Dobromilu czyli nauki wiejskie z dodaniem powieści", 1852.