Ilustracja z książki "Królowie i książęta : rysunki Jana Matejki", wydanej około 1893 roku w Wiedniu nakładem  Maurycego Perlesa.