Obraz olejny na płótnie z 1772 roku. Jeden z serii portretów zamówionych przez rektora Akademii Zamojskiej, ks. Klemensa Podziomkiewicza do ozdobienia sal uczelni.  Portret znajduje się w zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamościu. 

Źródło kopii cyfrowej; Muzeum Zamojskiego w Zamościu (fot. H. Szkutnik).