Miedzioryt opublikowany w dziele J.U. Niemcewicza "dzieje panowania Zygmunta III Wazy [...], t. 1, Warszawa 1891, tabl. przed s. 1.