Rycina opublikowana w książce A. Grabowskiego "ojczyste spominki w pismach do dziejów danwej Polski [...]". wydanej w Krakowie w 1845 roku.