Fotografia z: Pamiętniki Zygmunta Kotiużyńskiego *1826 † 1894, Kraków 1911.