Fotografia wykonana przed 1915 rokiem. 

Udostępniona przez Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=18857&dirids=1)