Fotografia z publikacji Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929"", red. S. Wachowiak, t. IV, Poznań 1930, s. 86.