Fotografia z publikacji Księga pamiątkowa na 75-lecie „Gazety Rolniczej” 1861-1935. Księga wsi polskiej – źródła, dzieje i kierunek jej kultury, red. J. Lutosławski, t. 2, Warszawa 1938, s. 662.