Fotografia zamieszczona w publikacji J. Stemplera "Polska Macierz Szkolna. Szkic historyczno-sprawozdawczy z 20-lecia działalności 1905-1925",  wydanej w Warszawie w 1926 roku (s. 85).