Fotografia z końca sierpnia 1914 roku zamieszczona w książce "W Awangardzie. (Ze Wspomnień Piłsudczyka)", S. Pomarański, Warszawa 1934, s. 27.