Fotografia  z lipca 1915 roku zamieszczona w "W Awangardzie. (Ze Wspomnień Piłsudczyka)", S. Pomarański,  Warszawa 1934, s. 112.