Książka wydana w 1916 roku w Krakowie przez M. Karskiego.