Fragment Polskiej Kroniki Filmowej nr 22/55, datowanej na 25.05.1955 r. 

W materiale pokazano kondukt żałobny na Powązkach. Członkowie zespołu „Mazowsza” niosą trumnę. Przemawiają  minister Sokorski i jeden z członków zespołu „Mazowsza”.   Widoczna jest żona zmarłego, Mira Zimińska-Sygietyńska i inni członkowie rodziny.