Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Obrony Aleksandra Jagiellończyka podejmuje się dr Krzysztof Bauer, oskarżycielem jest dr Jan Sułkowski. Na krótki okres rządów Jagiellończyka przypadają konflikty zbrojne z Wielkim Księstwem Moskiewskim i znaczące wzmocnienie pozycji polskiej magnaterii. Za jego rządów Wielkie Księstwo Litewskie straciło trzecią część terytorium.