Audycja literacka Polskiego Radia z 12.07.1973. Prezentacja nowej książki Mieczysława Piotrowskiego „Cztery sekundy”. Zawiera:
1. Wypowiedź autora: - dotychczasowa twórczość literacka; - debiutancka książka „Ogrodnicy” z 1956 roku; - kolejne pozycje „Złoty robak” z 1968 roku i „Plecami przy ścianie” z 1970 roku; - sztuki teatralne; - praca nad nową książką „Cztery sekundy”, jej treść i narratorzy.
2. Tekst: - Cztery sekundy [fragment], Mieczysław Piotrowski [Damięcki].

Aktor - Maciej Damięcki; uczestnik, grafik - Mieczysław Piotrowski