Fotografia Piotra Życieńskiego ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej