Wiktor [Bruno] Jasieński "Nuż w bżuhu : 2 jednodńuwka futurystuw : wydańe nadzwyczajne : Krakuw - Warszawa listopad 1921"