Audycja Polskiego Radia z 09.10.1978. W audycji omawiano zagadnienia polityki rolnej w XVI wieku:
- okres przemian rolnych,
- początki kapitalizmu,
- polska gospodarka rolna w końcu XV wieku,
- charakterystyka postaci i osobowości Anzelma Gostomskiego,
- uwagi i rozważania praktyczne w twórczości Gostomskiego,
- prekursorski stosunek do pracy.
W audycji wykorzystano fr utworu "Gospodarstwo" A.Gostomskiego /wydanego w 1588 roku/.

Autor audycji Jan Owsiński; współtwórca Marzenna de Latour; aktor Włodzimierz Nowakowski; uczestnicy historycy: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Skowronek.