Rozmowę z historykiem Wiktorem Cyganem z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prowadzi redaktor Dorota Truszczak.  

Audycja Polskiego Radia wyprodukowana przy współpracy Narodowego Instytutu Audiowizualnego, wyemitowana w Programie  1 PR 9.07.2017 roku.