Audycja Polskiego Radia z 1971 roku. Gawęda historyczna profesora Henryka Samsonowicza na temat historii Polski w czasach saskich:
- powiedzenie "za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa",
- słabość polskiego życia intelektualnego epoki,
- reformy po wejściu na tron króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, kształtowanie się nowoczesnego polskiego społeczeństwa,
- stereotypy dotyczące zniszczeń ziem polskich w czasach saskich,
- nieprowadzenie przez Polskę wojen w czasie panowania Augusta III,
- dzieła postulujące zmiany w Polsce,
- reforma rolnictwa Stanisława Konarskiego,
- rozwój sztuki i architektury,
- pierwsze polskie manufaktury oparte na pracy pańszczyźnianej,
- rozwój nowożytnej bankowości,
- przygotowanie Polski do wejścia w okres Oświecenia.

Autor tekstu, wykonawca Henryk Samsonowicz; współtwórca Joanna Zadrowska.