Audycja Polskiego Radia z 06.08.1979. Symbole postaw i wzorów osobowych pozytywizmu, charakterystyka w drodze porównań: romantyzm-pozytywizm, hasła pracy organicznej w pozytywiźmie, rozwój nauk ścisłych i przyrodniczych, program oświatowy, polityczny i społeczny, potrzeba jedności narodu pod zaborami-ewolucyjny sposób przemian. Dyskusja ilustrowana fragmentami prac Aleksandra Świętochowskiego.

Współtwórca Jan Owsiński; Autor tekstu Aleksander Świętochowski; Autor audycji Bogusław Kalestyński; uczestnicy: filozof Barbara Skarga; filozof Andrzej Kołakowski; aktor Włodzimierz Nowakowski.