INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Aleksander Jan Schindler  

 
 
1825-12-11 - 1874-06-28
Biogram został opublikowany w 1994 r. w XXXV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Schindler Aleksander Jan (1825–1874), ksiądz biblista, profesor UJ. Ur. 11 XII w Bolechowie w obwodzie dolińskim w Galicji.

Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie S. wstąpił w r. 1841 do tamtejszego arcybiskupiego seminarium duchownego obrządku łacińskiego. Po dwuletnim studium filozoficznym, przez cztery lata studiował teologię na Uniw. Lwow. Po ukończeniu studiów został wysłany do Instytutu Augustineum (Frintaneum) w Wiedniu, w którym przebywał od 4 XII 1847 do 10 II 1853. Dn. 20 I 1849 S. otrzymał w Wiedniu święcenia kapłańskie. Studiował następnie na wydz. teologicznym Uniw. Wiedeńskiego. Po publicznej dyspucie (27 I 1853) został tam promowany 1 II 1853 na doktora teologii na podstawie rozprawy De supremo ethicae christianae principio (rkp. w: Fakultätsbibliothek für Katholische Theologie an der Universität Wien, Diss. 95); promocję poprzedziła obowiązująca wówczas publiczna dysputa 27 I 1853, dla której wydał drukiem Theses ex universa theologia … (Windobonae 1853).

Po powrocie do kraju S. był wikariuszem parafii św. Mikołaja we Lwowie (1853–8) i równocześnie w l. 1853–5 katechetą w szkole trywialnej dla dziewcząt i w czterech paralelnych klasach z polskim językiem wykładowym w II Gimnazjum lwowskim, a od 6 II 1856 do 15 II 1858 – katechetą w miejskiej szkole głównej we Lwowie. Dn. 23 I 1858 S. został pierwszym profesorem utworzonej w r. 1856 przez Min. Wyznań i Oświaty na UJ osobnej Katedry Studium Biblijnego Nowego Testamentu. Wykładał hermeneutykę biblijną i introdukcję do Pisma Św. Nowego Testamentu. Przeprowadzał egzegezę poszczególnych Ewangelii synoptycznych z Wulgaty z uwzględnieniem tekstów paralelnych. Wykładał także egzegezę Ewangelii św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana z oryginalnego tekstu greckiego. Przedmiotem jego zajęć było ponadto wyjaśnianie (explanatio) Ewangelii zarówno z Wulgaty jak i z tekstu oryginalnego. Na tekście greckim Listów św. Pawła uczył egzegezy wyższej (sublimior). Historię Objawienia Bożego Nowego Testamentu wykładał tylko w semestrze letnim 1858/59. Początkowo co cztery lata, później co trzy, przeprowadzał egzegezę i wyjaśniał z Wulgaty ewangeliczne perykopy niedzielne i świąteczne. Prowadził na nich także ćwiczenia hermeneutyczne (1873/74). Podobne ćwiczenia na tekście greckim Ewangelii św. Łukasza lub św. Jana odbywał w l. 1866/67–1871/72. Równocześnie zastępował profesora prawa kanonicznego (16 II 1860 – 15 X 1863, 11 I 1871 – 28 VI 1874). W okresie od 2 I do 31 VII 1860 wykładał ponadto katechetykę i metodykę nauczania.

S. był czterokrotnie dziekanem Wydz. Teologicznego UJ: w 1. półr. 1864/65 oraz w l. 1867/68, 1871/72, 1873/74, a prodziekanem w l. 1860/61, 1863/64, 1865/66, 1868/69 i 1872/73. Od 28 IX 1860 był egzaminatorem z prawa kanonicznego w Komisji dla teoretycznych egzaminów oddziału prawno-historycznego w Krakowie. W l. 1861–8 był sędzią w krakowskim sądzie biskupim w sprawach małżeńskich. W r. akad. 1873/74 pełnił obowiązki inspektora bursy akademickiej u św. Barbary w klasztorze pojezuickim przy kościele pod tym wezwaniem. Nie pozostawił pisemnego dorobku naukowego. Zmarł 28 VI 1874 w Krakowie, pochowany został na cmentarzu Rakowickim, kwatera C.

 

Estreicher w. XIX; – Dobrzanowski S., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1849–1890, „Studia Theologica Varsaviensia” R. 10: 1972 nr 2 s. 76; Kron. UJ za l. 1864–87; Petrani A., Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku, L. 1861; – Catalogus universi venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Leopolitanae R.L. 1844–1874; Elenchus cleri partis dioecesis Cracoviensis sub Dominio Caesareo-Austriaco sitae 1859–1862; Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis partis dioecesis Cracoviensis Imperio Caesareo-Austriaco in civilibus subjectae 1863–1874; Ordnung der Vorlesungen an der k.k. Jagellonischen Universität zu Krakau 1861; Personalstand und Ordnung der Vorlesungen an der k.k. Jagellonischen Universität zu Krakau 1857/58–1859/60; Skład c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wykaz odczytów tamże odbywanych 1861/62–1870/71; Spis wykładów odbywać się mających w c.k. Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 1871/72–1873/74; Szematyzmy Król. Galicji z l. 1860–74; – „Czas” 1874 nr 146; – Arch. UJ: S II 79–81 Protokoły posiedzeń Senatu Akademickiego, S II 619 Akta personalne S-a, S II 799–800 Zespół Akt Wydz. Teolog., WT II 14 Protokoły posiedzeń Wydz. Teolog., WT II 25 Wybory dziekanów, WT II 60 Katedra i seminarium nauk biblijnych ST, WT II 61 Katedra i seminarium nauk biblijnych NT, PKEP (Państwowa Komisja Egzaminów Prawno-Historycznych); Arch. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Kr.: Indeks zmarłych 1874; B. Jag.: rkp. 8850 IV; Diözesanarchiv w Wiedniu: Instituts Protokoll des Frintaneums, Bd. 1 S. 271–273; Universitätsarchiv w Wiedniu: Th. 42 Rigorosenprotokoll der theologischen Fakultät S. 102, Th. 85 Theses ex univ. Theologia Nr. 14.

Stanisław Piech

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Aleksander Świętochowski

1849-01-18 - 1938-04-25
pisarz
 

Juliusz Bursche

1862-09-19 - 1942-02-20
doktor teologii
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Michał Piotr Radziwiłł

1853-05-17 - 1903-11-17
literat
 

Rafał Radziwiłłowicz

1860-12-20 - 1929-10-28
lekarz
 

Hektor Kwilecki

1859-01-20 - 1912-02-03
polityk konserwatywny
 

Tadeusz Kryspin Jackowski

1859-10-25 - 1924-05-26
ziemianin
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.