INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Andrzej Niszczycki (z Niszczyc, początkowo Radzanowski) h. Prawdzic  

 
 
3 ćw. XV w. - pocz. 1532
Biogram został opublikowany w 1978 r. w XXIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Niszczycki (początkowo Radzanowski) Andrzej z Niszczyc h. Prawdzic (zm. 1532), kasztelan wiski, wojewoda płocki. Pochodził z zamożnej, szeroko rozrodzonej rodziny mazowieckiej, której członkowie pisali się z Radzanowa i Niszczyc w ziemi płockiej, z Ciemniewa w ziemi ciechanowskiej oraz z Uhnowa w ziemi bełskiej. Był synem Zygmunta z Radzanowa, Uhnowa i Niszczyc, woj. bełskiego (zm. między r. 1470 a r. 1472), braćmi jego byli: Jan z Radzanowa, kanclerz książęcy, stolnik płocki (zm. przed r. 1482), Dziersław z Uhnowa, w r. 1495 kaszt. bełski, Paweł z Kupisk zwany Pada, Zygmunt Uhnowski z Radzanowa i Ciemniewa oraz Jakub z Ciemniewa. Siostrą N-ego była Anna Uhnowska, żona ks. mazowieckiego Bolesława V (zob.). N. pisał się z Niszczyc i początkowo używał nazwiska Radzanowski. Pod tym właśnie nazwiskiem odnajdujemy go w źródłach w r. 1482 (24 XII) po raz pierwszy. Nie wiadomo, czy miał już wówczas lata sprawne, gdyż opisaną transakcję (pożyczka pod zapis na wsiach Srebrna i Junoszyce) zawierał wspólnie z bratem Zygmuntem. W r. 1497 brał N. udział w wyprawie czarnomorskiej Jana Olbrachta w szeregach pospolitego ruszenia wielkopolskiego. W obozach pod Hadir i Suczawą przyznano mu kilkadziesiąt skonfiskowanych majętności szlachty płockiej, która uchyliła się od udziału w wojnie; w r. 1498 on sam ukarany został konfiskatą dóbr za opuszczenie pospolitego ruszenia zgromadzonego pod Sandomierzem w w związku z najazdem tureckim.

W okresie gdy N. rozpoczynał samodzielną działalność, główne jego posiadłości (Niszczyce, Srebrna, Junoszyce) leżące w ziemi płockiej znalazły się w związku z inkorporowaniem tej ziemi do Korony (1496) poza Księstwem Mazowieckim. Począwszy od r. 1505, kiedy nabył od bratanka Jana Radzanowskiego (syna Jana) pokaźny kompleks dóbr w ziemi łomżyńskiej (Poryte, Dzierzbia, Zaskrodzie, Stawiska, Korzeniste i Zaborowo), mocniej osiadł N. w Księstwie Mazowieckim. Miał tam nadto dziedziczone, wspólnie z bratem Dziersławem z Radzanowa, wsie: Kupiski, Wolę Kupiską, Mątwicę i Nienaczowo (Jednaczewo). Dn. 17 III 1509 został N. mianowany kasztelanem wiskim i począwszy od r. 1511, w którym ziemia wiska weszła ponownie w obręb Księstwa Mazowieckiego (nadana przez Zygmunta I w lenno księżnej Annie, wdowie po Konradzie III), był dostojnikiem tego księstwa i z tej racji wchodził w skład rady książęcej. Trzymał się jednak Z daleka od dworu, z księżną i książętami wiódł spory, w r. 1512 – wspólnie z bratem Dziersławem – pozwał ich przed sąd nadworny do Krakowa o zabór wsi. W r. 1516 należał do przywódców opozycji przeciw księżnej Annie, uczestniczył w zwoływanych samowolnie sejmach i sejmikach (26 VII w Zakroczymiu, 25 XI w Warszawie), w związku z czym został 6 IV 1517 pozwany przez księżnę o wykroczenie przeciw prawom księstwa i obrazę majestatu. Pozew ten nie mógł jednakże pociągnąć żadnych następstw prawnych w stosunku do N-ego, gdyż od 10 III 1517 był on już wojewodą płockim, a więc senatorem koronnym.

Od czasu tej nominacji stał się N. jednym z realizatorów polityki Zygmunta I wobec Mazowsza. Obecny na sejmie krakowskim w lutym 1518 otrzymał od króla polecenie zwołania sejmu mazowieckiego do Warszawy na 14 VI t. r., uczestniczył następnie – jako przedstawiciel króla – w sejmie mazowieckim w Zakroczymiu 29 VI t. r. Był na sejmie w Piotrkowie w r. 1519; 5 III świadkował przy akcie zatwierdzenia statutu ormiańskiego. T. r. uzyskał, wspólnie z synem Mikołajem, nadanie w zastaw do wydzierżenia dóbr starostwa płockiego (za 2 300 złp. najpewniej pożyczki udzielonej na wojnę z zakonem krzyżackim). W okresie wojny z Zakonem znajdowały się początkowo przy królu, w czerwcu 1520 był w Toruniu i brał udział w spotkaniu z w. mistrzem Albrechtem, przybyłym w celu omówienia zawieszenia broni. Od lipca t. r. stał na czele pospolitego ruszenia woj. płockiego, wezwanego najpierw na 17 VII pod wieś Białuty (między Działdowem a Nidborkiem) w celu powstrzymania zagonów krzyżackich na pogranicze Mazowsza, a na wieść o nadciągających posiłkach dla Zakonu z Niemiec przegrupowanego pod Wągrowiec (na 29 IX), skąd przeszło ono pod Toruń, łącząc się z początkiem października z królem. Uczestniczył N. w sejmie bydgoskim 1520 r., potem w sejmie piotrkowskim 1521/2 r., podczas którego brał udział w sądzie nad rotmistrzem Stanisławem Radzankowskim, oskarżonym o wydanie Ornety w. mistrzowi. W r. 1526 towarzyszył N. Zygmuntowi I w podróży na Mazowsze, był w Warszawie podczas obejmowania przezeń Księstwa Mazowieckiego. W okresie regulowania stosunku Mazowsza do Korony był dwukrotnie wysyłany przez króla na zwołane przezeń sejmy mazowieckie do Warszawy (23 IX 1527 i 8 I 1528) w celu złamania separatystycznych dążeń Mazowsza, popieranych przez królową Bonę, pragnącą nadania Mazowsza Zygmuntowi Augustowi. W lutym 1528 był N. na sejmie piotrkowskim.

N. skupił w swoich rękach pokaźne dobra. Do posiadanych początkowo w ziemi płockiej (już wymienionych) dołączył Radzanowo (Radzanów Stary, kupiony w r. 1526 od Anny Rubieszowskiej), Zągoty, Ogorzelice, Bronowo i Żukowo, utrzymał posiadłości w ziemi łomżyńskiej (z wyjątkiem Kupisek, Woli Kupiskiej i Nienaczewa odstąpionych książętom mazowieckim w r. 1525) oraz powiększył posiadłości w ziemi bełskiej, gdzie w końcu życia posiadał: miasto Uhnów oraz wsie Wierzbicę, Mosty, Kornie, Machnów, Konwicę, Nowosiółki, Tarnoszyn, Hulhów (Ulików), Nową Wieś koło Uhnowa, Wasilewo (Wasilów), «Sienno» i «Objów». W r. 1525 uposażył włóką ziemi szpital Św. Ducha w Bielsku Płockim. Płody rolne dostarczał na dwór ks. Albrechta pruskiego. N. zmarł krótko przed 11 II 1532.

Z małżeństwa z Jadwigą Oporowską miał N. synów: Mikołaja (zob.), Bartłomieja (zm. 1557), kanonika płockiego (1533), kanclerza płockiego, kanonika krakowskiego (1540), gnieźnieńskiego (1550), i Stanisława (zob.), oraz córki: Annę, żonę woj. płockiego Aleksandra Iłowskiego (zob.), i Elżbietę, żonę Jana Chamskiego.

 

Niesiecki; Uruski, (dane mylne); – Pociecha W., Geneza hołdu pruskiego, Gd. 1937 s. 97–8; tenże, Królowa Bona, P. 1949 II; Sobol B., Sejm i sejmiki ziemskie na Mazowszu książęcym, W. 1968 s. 41–2, 123–4, 130–1, 159, 172–3; Wolff A., Studia nad urzędnikami mazowieckimi, Wr. 1962; – Acta capitulorum, III; Acta Tom., IV–VI, IX, X, XII, XIV, XVI; Corpus Iuris Pol., III; Elementa ad Fontium Editiones, XXXV; Matricularum summ., II, IV; Starod. Prawa Pol. Pomn., VI nr 62, 114; Zbiór dok. m. Płocka, I; – AGAD: Metryka Kor. t. 18 k. 250v., t. 32 k. 124; – Informacje Jerzego Wiśniewskiego.

Red.

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to tekst zaktualizowany, uwzględniający opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.  

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.