INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Andrzej Oleśnicki (z Oleśnicy i Pińczowa) h. Dębno  

 
 
Biogram został opublikowany w 1978 r. w XXIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Oleśnicki Andrzej (właściwie Andrzej z Oleśnicy i Pińczowa) h. Dębno (zm. 1496), kasztelan sądecki, starosta generalny ruski. Był jednym z czterech synów Jana zwanego Głowaczem, woj. sandomierskiego (zob.), i Anny z Tęczyńskich, bratem Zbigniewa, arcbpa gnieźnieńskiego (zob.), bratankiem Zbigniewa, kardynała (zob.). W r. 1446 zapisał się na Uniw. Krak. W r. 1457 był w królewskim orszaku reprezentacyjnym w Gdańsku podczas spotkania Kazimierza Jagiellończyka z królem szwedzkim Karolem Knutsonem. O., wychowany w duchu prowadzonej przez stryja Zbigniewa, a też i ojca, polityki oligarchicznej, należał do przeciwników wewnętrznych rządów króla. Utrzymywał też ścisłe związki rodzinne z Sienieńskimi, boczną linią Oleśnickich. Znalazło to wyraz w zaagażowaniu się O-ego po stronie przeciwników króla w sporze o obsadę biskupstwa krakowskiego. W lutym 1461 O. wziął udział w poselstwie do Kazimierza Jagiellończyka, które pragnęło wyjednać zgodę królewską na objęcie biskupstwa krakowskiego przez nominata papieskiego Jakuba z Sienna. Jesienią r. n. bezskutecznie zabiegał u króla o wypłacenie Jakubowi odszkodowania za wymuszoną na nim rezygnację z biskupstwa krakowskiego. Kiedy w r. 1463 Jakub z Sienna upokorzył się przed królem i otrzymał przebaczenie, do łaski królewskiej został dopuszczony również O. Dopiero jednak najwcześniej w r. 1479 otrzymał kasztelanię biecką, a ok. r. 1484 został posunięty na kasztelanię sądecką. Był uczestnikiem zjazdu piotrkowskiego w r. 1471 i następnych sejmów. Wspomagał króla pożyczkami pieniężnymi, zabezpieczonymi na starostwie lubelskim (1485) i Krasnymstawie (1487). Poparł nieudaną wyprawę Jana Olbrachta po koronę węgierską (1491), brał następnie udział (1492) w uroczystościach koronacyjnych Olbrachta w Krakowie i pozostawał wśród zaufanych tego władcy, który mianował go w r. 1495 starostą generalnym ruskim.

W r. 1466 synowie wojewody sandomierskiego za zgodą matki przeprowadzili dział ojcowskiej fortuny. O. dostał część, wspólnie z bratem Zbigniewem, a mianowicie: zamek i miasto Pińczów z wsiami Kopernia, Pasturka, Szczypiec, Brzeście, Drożejowice oraz następujące wsie w pow. wiślickim, chęcińskim i proszowskim: Sufczyce, Suchowolę, Kępie, folwark w Strzelcach, Rembiechową, Węgleszyn, Podolany, Stojanowice, Młogowice, Zwolę (koło Podolan), Garbaczkę (inaczej Wolę Garbaczową), Chmielnik, Jasień, Łagiewniki, Zrecze, Pożogi, Niedźwiadek, Maciejów i Boczkowice. Długosz nazwał O-ego jedynym dziedzicem Oleśnicy, a zatem jemu przypadło gniazdo rodowe, choć akt podziałowy o tym nie wspominał. Ponadto O. był współtenutariuszem królewszczyzn w Lubelskiem, skupionych wokół lokowanego przez Oleśnickich miasta Kamionki, dla której wystarał się w r. 1469 o dwa jarmarki i targ tygodniowy. W r. 1479 także wyjednał jarmark na św. św. Filipa i Jakuba dla Pińczowa. W r. 1493 przegrał trwający od lat proces z Kurozwęckimi o miasto Stryków, które król przysądził ostatecznie Mikołajowi Kurozwęckiemu. Był egzekutorem testamentu brata Zbigniewa oraz spadkobiercą jego majątku. W dn. 1 III 1493 przekazał kapitule gnieźnieńskiej pieczęcie arcybiskupie: wielką, średnią i małą, ale nie oddał w całości przeznaczonej dla niej gotówki. Dług ten wyegzekwował od O-ego częściowo dopiero prymas Fryderyk Jagiellończyk. Żonie Katarzynie Pileckiej z Kurowa, córce kaszt. krakowskiego Jana Pileckiego, w r. 1494 zabezpieczył 2 400 fl. węgierskich oprawy na kluczu pińczowskim. Zmarł w r. 1496, nie pozostawiwszy potomstwa.

Wdowa po O-m Katarzyna z Pileckich zmarła w r. 1504; pretensje Pileckich do jej oprawy uregulował bratanek O-ego Jan Oleśnicki (zob.), który odziedziczył po nim część dóbr, m. in. klucz pińczowski. Druga część majątku O-ego przypadła jego bratu Feliksowi, ojcu przyszłego bpa poznańskiego Stanisława Oleśnickiego (zob.).

 

PSB, (Jakub z Sienna); Dworzaczek, tabl. 107; Fedorowicz, Dostojnicy i urzędnicy; Maleczyński K., Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783, Lw. 1938; – Papée F., Jan Olbracht, Kr. 1936; Rybus H., Królewicz kardynał Fryderyk Jagiellończyk, W. 1935 s. 102; Smolka S., Spór z Kościołem, w: Szkice historyczne, S. II, W. 1883 s. 273; – Acta capitulorum, I; Akta grodz. i ziem., IV, VIII, XV; Album stud. Univ. Crac., I 114; Cod. epist. saec. XV, I–III; Cod. Univ. Crac., III nr 294; Długosz, Historia, V; tenże, Liber benef., I–II; Kod. m. Kr., I nr 210; Liber quitantiarum regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488, W. 1897, Teki Pawińskiego, II; Matricularum summ., I–IV; Starod. Prawa Pol. Pomn., II nr 3701, 3704, 3775, 3900, 3908, 3944, 3971, 3972, 3973, 4025, 4230, 4298, 4431, 4529 i s. 832; – AGAD: dok. perg., nr 1988, 6681; Arch. Państw. w Kr.: Terr. Crac. t. 152 s. 258, 339; B. PAN w Kr.: rkp. 5637 (Codex Myszkovianae ordinationis diplomaticus, Recensuit G. Labuda, Chroberz 1940 nr 14, mszp); WAP w L.: Terr Lubl. t. 9 k. 315, 503, t. 11 k. 79, Księga wójtowsko-ławnicza miasta Kamionki, nr 1 s. 5, 22.

Feliks Kiryk

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.